Showing all 1 result

Chuyên cung cấp phần mềm nói Autonews tự động tạo và upload video lên Youtube, Facebook và MXH chuyên nghiệp.

Hơn thế phần mềm nói còn có nhiều chức năng như get nội dung bài viết của một website bất kỳ.

Sau đó spin nội dung thành bài viết hoàn toàn mới và đăng nội dung lên website, blog như WordPress, Blogger.

Phần mềm nói Autonews luôn ghi nhận ý kiến khách hàng để xây dựng phần mềm ngày càng tốt hơn.